Üdvözli Önt a DrByte Adatmentés Kft. 01011101110101000101010101110110
Ha rajta volt, mi előássuk!
ÁLTALÁNOS VÁLLALÁSI FELTÉTELEKDrByte Kft. (továbbiakban Megbízott), mint az adatmentési szolgáltatás nyújtója, szolgáltatását az alábbi feltételekhez köti: Jelen feltételek Megrendelő általi elolvasása és aláírása az ADATMENTÉSI SZERZŐDÉS hatályba lépésének feltétele.


- Megbízott az előzetes vizsgálatot (bevizsgálást), és a mentés várható költségének megállapítását díj fizetése nélkül vállalja a Megbízónak (HDD valamint CD, DVD esetében).
Más adathordozóknál bevizsgálás nincs! Ezeknél az eszközöknél a teljes adatmentést – amennyiben lehetséges - azonnal megkezdjük (a küldeményként érkező eszközöknél is), és ennek díját a mindenkor érvényben lévő árlista alapján számlázzuk a Megrendelőnek.


- Személyes átadás esetén a Megrendelő feladata az átvételi munkalap legjobb tudása szerinti kitöltése.
Minden olyan esetben ahol van bevizsgálás, a „Mentendő tartalom” rovatban kell a kívánt könyvtár vagy könyvtárak nevét feltüntetni, amire az adatmentés irányul. A nem pontos kitöltésből eredő esetleges többletköltségek a Megrendelőt terhelik.
- Ha a Megbízottnak kell az adathordozót a bevizsgáláshoz kiszerelni, annak díja nettó 3000 Ft.
- Megbízott az árajánlatot 3-5 munkanapon belül készíti el.
- Sürgősségi (24órán belüli) bevizsgálás díja nettó 10000 Ft.
- Sürgősségi munkadíj felár +30%.
- Cégünkhöz bevizsgálásra átadott, és (az árajánlatunk után) vissza nem vett eszközöket díjmentesen 10 munkanapig tároljuk. Ezután csak tárolási díj ellenében tudjuk átadni a Megbízónak. Ennek összege minden megkezdett hét után (maximum 2 hónapig) nettó 3000 Ft. Az átvett adathordozó ezután megsemmisítésre kerül!
Ezzel kapcsolatos utólagos igényt a Megbízó nem támaszthat.


- Az adatmentésre adott árajánlatot - melyet szóban, majd írásban közlünk - csak akkor tekintjük elfogadottnak, ha azt a Megbízó, Megrendelő írásban (sms, fax, e-mail, stb.) visszaigazolja. Az adatmentés csak ezután kerül elvégzésre (HDD valamint CD, DVD esetében).


- Megbízott a vizsgálat során (amennyiben ez egy olyan eszköz aminél van bevizsgálás) a mentés legkritikusabb, legköltségesebb részét nem végzi el!
Így az előzetesen kimérhető és látható hibák, sérülések alapján készül az árajánlat.


- Megbontás esetén (melyekre bizonyos esetekben külön engedélyt kérünk a hiba pontosabb megállapításához) azonban az eszköz ELVESZÍTHETI A GARANCIÁJÁT, amelyért felelősséget a Megbízott nem vállal!
Megbontáskor, ha visszafordíthatatlan hibajelensége(ke)t észlelünk (pl: a lemez felületén keletkezett mély karcok, ill. egyéb sérülések), amelyek az adatmentést nem, vagy csak igen csekély mértékben tennék lehetővé, a Megbízó mentesül az árajánlatban megállapított adatmentési díj fizetése alól. Ilyen esetben csak egy egyszeri munkadíjat (változó) és estlegesen a donor adathordozó (alkatrész) árát fizeti előre a Megbízottnak.


- A raktáron nem lévő alkatrészek beszerzése hosszabb időt is igénybe vehet, ezért az alkatrészek beszerzésének határideje általában 1-3 hét. Amennyiben Megbízott e határidő alatt nem tudja a szükséges eszközt, eszközöket beszerezni, a határidő automatikusan hosszabbodik, kivéve, ha Megbízott írásban másként nem rendelkezik.- Az adatbányászat munkadíja nettó 10000 Ft, vagy 15000 Ft, attól függően, hogy jó vagy hibás-e az eszköz.


- Az adatmentés nem minden esetben jár sikerrel. A nem teljes értékű adatmentés a Megrendelőt nem menti fel az árajánlat alapján megállapított, és a Megrendelő által elfogadott és aláírt ellenérték megfizetése alól.


- A megrendelt adatmentésekért fizetendő díjakat a szerződés aláírásának, (visszaigazolásának) napján érvényben lévő, (HDD és CD, valamint DVD esetén a Megbízó által adott ajánlat alapján) a weblapunkon is megtalálható ÁRLISTA tartalmazza. Az adatmentés díja a munkadíjból, a felhasznált alkatrészek, anyagok árából és az esetlegesen szükséges tisztaszobai óradíjakból tevődik össze.


- A mentés elkészültéről a Megbízott a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. A Megrendelő köteles az adatmentést 10 munkanapon belül átvenni a Megbízottól. A megrendelt és elkészített adatmentést díjmentesen 10 munkanapig tároljuk! Ezután az át nem vett adatmentést csak tárolási díj ellenében tudjuk átadni a Megrendelőnek.
Ennek összege minden megkezdett hét után nettó 6000 Ft.


- Halasztott átadás esetén a Megrendelő vállalja, hogy az adatmentés munkadíjának külön egyeztetés szerinti részletét a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül kiegyenlíti. Ez történhet személyesen vagy banki átutalással. Amennyiben ez bármi okból meghiúsul, a Megbízott jogosulttá válik a részletfizetés felülvizsgálatára, annak eltörlésére.


- A lementett adatokat a Megbízott DVD-n vagy winchesteren (HDD) adja át, melytől speciális esetben el lehet térni, de ennek igényét a Megrendelőnek előre jeleznie kell. A Megrendelő által átadott eredeti eszköz csak bizonyos estekben (pl: kisebb partíciótáblás hibák, egyes firmware javítások stb.) lehet céleszköz.
Az adatmentés céleszközét mindig a Megbízott (a lementett adatmennyiség függvényében) a Megrendelővel előzetesen egyeztetve biztosítja, melyet az árajánlatban írásban is rögzít.
A Megrendelő adhat a Megbízottnak az elkészült adatmentés tárolására céleszközt. Ez az eszköz kizárólag formatált állapotú, vagy teljesen üres lehet.
A céleszközt, amennyiben azt az ügyfél biztosítja, az árajánlat visszaigazolását követő 5 naptári napon belül el kell juttatnia a Megbízotthoz.


- Az adatmentére leadott eszközön, eszközökön (Laptop,Pc.,stb.) lévő operációs rendszer, ill. egyéb program,programok működésére garanciát nem vállalunk.
- A Megrendelő lementett adatait és az általa átadott eszközt csak az eredeti ADATMENTÉSI SZERZŐDÉS felmutatójának, vagy az adatok jogos tulajdonosának (hitelt érdemlő bizonyítás esetén) adja ki a Megbízott.


- A mentés során a Megbízott biztonsági másolatot készít. Az elkészült adatmentések másolatát a Megbízott személyes átvétel után 3 munkanapig, küldeményként történő kézbesítés esetén 7 munkanapig tárolja, majd ezután törli. Ezen az időn belül a tárolt adatmentésből a Megrendelő plusz másolatot kérhet. Ennek díja (adathordozó+másolási díj) külön megegyezés alapján kerül megállapításra.
A küldemények esetleges (útközbeni) meghibásodásáért, eltűnéséért felelősséget nem vállalunk!
A biztonsági kópia nem az átvételi helyen tárolt mentés, hanem annak plusz biztonsági másolata.
- Megbízott által végzett adatmentési tevékenység nem az adathordozó helyreállítását, javítását jelenti, hanem az azon tárolt Megbízó, Megrendelő, számára értékes adatok másik adathordozóra való másolását.


- Mivel a leadott adathordozó legtöbbször sérült, így fennáll annak a veszélye, hogy a normál használat mellett vagy az alkatrész cseréje után még jobban meghibásodik, vagy tönkremegy. Az adathordozó a Megrendelő által engedélyezett használata vagy javítása során történő megrongálódásából, használhatatlanná válásából eredő károkért a Megbízott nem vállal felelősséget, illetve a Megrendelő jelen vállalási feltételek aláírásával kijelenti, hogy a megrongálódott, használhatatlanná vált adathordózók miatt a Megbízott felé igényt nem támaszt, jogot nem érvényesít.


- Megbízott az alkatrészek sértetlenségét a mentés során nem tudja garantálni, így ha azt a Megrendelő biztosította vagy kérte annak beszerzését ,az alkatrész eredeti állapotáért, működőképességéért felelősséget nem vállal.


- Megbízott az adatmentést befejezettnek tekinti az alábbi feltételek teljesülése esetén:
A Megrendelő a szolgáltatás elvégzését elismerte, vagy a Megrendelő részéről a további mentés lemondásra került, továbbá ha a tárolási idő lejárt, vagy ha a Megbízott a mentést vagy annak folytatását nem vállalja.


- Megbízott a szolgáltatásról részletes számlát állít ki a Megrendelőnek.
Megrendelő vállalja, hogy a Megbízott által kiállított számlát készpénzzel vagy előreutalással a megadott határidőig kiegyenlíti.


- Merevlemezek adatmentésénél halasztott átadással kamatmentes részletfizetés is kérhető. Ennek időtartama maximum 3 hónap lehet. Erről, illetve az ettől eltérő feltételekről érdeklődjön irodánkban.

-Az elkészült adatmentés átadásakor a lementett adatok megtekintésére kizárólag az érdi szervizünkben van lehetőség!
- Megbízott az adatok átadás-átvételét (az adatmentés befejezését) követően az elvitt adatokra garanciát nem vállal, a Megrendelő semmilyen igényt nem támaszthat, jogot nem érvényesíthet a Megbízottal szemben. A három munkanapot követően az adatokat a Megbízotton nem kérheti számon.
-Vis major esetén a kártérítés mértéke maximum az átadott adathordózó eszköz újkori értékéig terjedhet.


- Megbízott kijelenti, hogy a rábízott adatokat titkosan kezeli, azokat harmadik félnek nem adja ki, és a lementett adatok átadása (vagy külön kérés esetén a másolat átadása) után 3 vagy 7 nappal a biztonsági másolatot is törli.


- A felek jelen vállalási feltételeket az adatmentési szerződés aláírásakor elfogadták, a benne foglaltakat tudomásul vették.


DrByte Kft. Cím: 2030 Érd, Kőműves u. 49., Tel.: 06-23-378-682 ,(+36) 70-316-8349 , (+36) 70-361- 0638
Weblap: www.drbyte.shp.hu; E-mail: drbytekft@gmail.com; drbyte@vipmail.hu

Általános vállalási feltételek adatmentéses szerződéshez. A változtatás jogát fenntartjuk. (Calibri font; 9 size)


DrByte Kft. Hatályos: 2009. május 18-tól. Frissítve 2012.március 07.

www.drbyte.shp.hu Ha rajta volt, mi előássuk!